Gemeente
Amsterdam

De Stem van Nieuw-West

Dit voorstel is afgerond

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit voorstel is uitgevoerd. Lees daar meer over op deze pagina.

Dialoogavond Gelijke Kansen

Door Yasmine Moussaid
30 mei 2018
De Stem van Nieuw-West   |   4 juni 2018 22:03

Beste mevr. Yasmine Moussaid;

Primo, hartelijk dank voor het indienen van “Dialoogavond Gelijke Kansen” voor jongeren. 

Secundo, Gefeliciteerd! Uw idee heeft in twee dagen meer dan 100 stemmen behaald!

Dinsdag 5 juni zullen wij dit punt agenderen en u bent van harte welkom om uw idee te presenteren.

Met vriendelijke groet;

Mustapha Daher
 
Moderator Stem van Nieuw-West


Beste mevr.Yasmine;
Ik krijg vandaag 4 juni te horen van de  bestuursadviseurs dat u helaas nog niet aan de beurt bent.
U staat pas een week op de site. Er is een andere stem komende dinsdag en de voorbereidingen zijn twee weken geleden gestart. Ook de organisatie intern is daar op voorbereid. Daarnaast zit de agenda aardig vol: voorstellen nieuwe DB, mondelinge vragen en er is, zoals het nu laat zien, 1 inspreker.
Een idee is om het te agenderen voor 19 juni. Dit moet dan wel afgestemd met de agendacommissie van 12 juni. Anders komt u waarschijnlijk pas de 17 jullie aan de beurt. 

Hartelijk dank voor je medewerking.

Met vriendelijke groet, 

Mustapha Daher
Moderator Stem van Nieuw-West

Jongeren (met en zonder migratie-achtergrond) bij elkaar brengen om samen ervaringen uit te wisselen over sociale ongelijkheid.

Dit is een avond van een vijf daagse uitwisseling. In mijn directe omgeving merkte ik op dat jongeren met een migratie achtergrond geen gelijke kansen ervaren. Hier wil ik graag iets aan doen op een leuke interactieve manier. Jongeren van de uitwisseling (Frankrijk, Polen, België en Nederland) komen bij elkaar samen met de jongerenraden van het ministerie OCW en stichting Argan. Om de jongeren te inspireren worden twee gastsprekers uitgenodigd om de jongeren te motiveren dat hun etnische achtergrond geen belemmering moet zijn voor een succesvolle toekomst. Onderwerpen als sociale ongelijkheid binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt worden samen besproken. Beleidsmakers en projectleiders zijn aanwezig om zo ook in contact te komen met deze doelgroep en het beleid hierop af te stemmen. Het doel is bewustwording van dit sociaal-maatschappelijk probleem en de jongeren de kans te geven om gehoord te worden. Daarnaast is het interessant om te kijken hoe de jongeren van de andere Europese landen de problematiek daar ervaren. Om dit plan te realiseren heb ik hulp nodig van de gemeente die hopelijk mijn plannen willen faciliteren. 

Locatie

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!

Argumenten

Argumenten voor

Nog geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.