Gemeente
Amsterdam

De Stem van Nieuw-West

Let op: De Stem van Nieuw-West zit in een overgangsperiode. Na de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 is er geen Algemeen Bestuur meer. Per stadsdeel komt een stadsdeelcommissie, die adviseert aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

De stadsdeelcommissie besluit waarschijnlijk in april 2018 of ze net als het Algemeen Bestuur de site willen blijven gebruiken om bewoners voorstellen op de politieke agenda te laten zetten. Je kunt in de tussentijd nog steeds jouw plannen voor de buurt uploaden. Plannen die nog campagnetijd hebben in de tussenperiode, dingen nog steeds mee naar een plek op de agenda.

Mocht de stadsdeelcommissie besluiten De Stem van Nieuw-West niet te gebruiken, dan wordt het plan dat de meeste stemmen heeft op het moment dat de stadsdeelcommissie dat besluit neemt, in elk geval besproken. Die datum geldt dan als eerstvolgende peildatum.

Wanneer de stadsdeelcommissie de site wel in gebruik gaat nemen worden er nieuwe peildata en vergaderdata vastgesteld waarop plannen met de meeste stemmen in de stadsdeelcommissie worden geagendeerd. Deze data verschijnen dan in april op deze site.

Hoe werkt het?

Jouw Voorstel

Onze tips voor een goed voorstel:

  • Het is voor meerdere bewoners interessant
  • Formuleer je voorstel positief
  • Wees duidelijk in je uitleg
  • Houd het kort en bondig

Het idee mag voor je eigen buurt zijn, maar ook voor heel je stadsdeel!

Campagne

Voer campagne voor je plan en verzamel zoveel mogelijk stemmen om het voorstel op de agenda te krijgen van het Algemeen Bestuur. Verzamel tenminste 100 positieve stemmen. Je hebt drie maanden de tijd voor je campagne, daarna kan er niet meer gestemd worden.

Dit kun je doen door:

  • Buurtgenoten uit te nodigen via Facebook of Twitter
  • Mails te versturen naar je buurtgenoten
  • Deur voor deur langs te gaan
  • Een bijeenkomst te organiseren

De Agenda

Het plan met de meeste stemmen komt op de agenda van het Algemeen Bestuur. Eén keer per maand wordt op een vast moment gekeken welk voorstel de meeste stemmen heeft. Je kunt drie peildata meedingen.

Heeft jouw voorstel de meeste stemmen? Dan krijg je per email een uitnodiging om je voorstel toe te lichten in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Daarna neemt het bestuur een besluit over het voorstel.

Vragen? Check eerst veelgestelde vragen en kijk of je antwoord er tussen staat. Staat het antwoord op je vraag er niet bij, stuur dan een email naar stemvannieuwwest@amsterdam.nl

Meld je aan!